• Naša škola
    • Miro Jaroš u nás
    • Korčuľovanie
    • Kravička Zuzuľa
    • Učebňa cudzie jazyky
    • CVČ Kulinár
    • Hádzaná
    • Škola tancom
    • Prvácka pasovačka
    • Naše tanečnice
    • Lyžiarsky výcvik
    • V čítárni s čítačkami kníh
    • Gymnastický krúžok
    • Žiacka rada
    • Zelená škola
    • Zelený certifikát

    • Naša škola ZŠ Škultétyho 1, Nitra získala Zelený certifikát za odovzdaný elektro odpad a použité batérie v roku 2021. Tento dokument je potvrdením, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov.

      

     • 4.A Vedecký skok do prázdnin UKF

      Žiaci 4.A. triedy sa v utorok 28. 6. 2022 zúčastnili zaujímavej akcie na UKF v Nitre "Vedecký skok do prázdnin".Naši štvrtáci sa vďaka tejto akcie stali na pár hodín vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ale aj ekológie či gemológie. Vyskúšali si rôzne pokusy, preverili svoje vedomosti aj z vlastivedy, skúmali pomocou mikroskopu kvasinky, vyskúšali si,aké je to byť záchranárom, zopakovali vedomosti o vesmíre, naučili sa niečo o suchom ľade. K týmto objavom a stanoviskám im napomáhala mapa. Na každom stanovisku získali nálepku a na záver boli odmenení kartičkou a vstupenkou štúdia na univerzitu.

     • Ag testy pre žiakov

      Vážení rodičia 1. – 8. ročníka školského roku 2021/2022, ktorí ste požiadali o Ag testy pre svoje deti k septembru budúceho školského roku 2022/2023, dostavte sa v dňoch

      22. 6. 2022 alebo 23. 6. 2022 pre Ag testy v čase:

      od 6,30 hod. - 8,00 hod. – zberná družina / vchod od hokejovej haly,

     • 9.A Elektrárne

      Žiaci 9.A sa v rámci projektu Požičaná planéta zapojili do originálneho zhotovovania modelov elektrární a to vodnej, veternej a atómovej. Na plagátoch sú zachytené princípy fungovania týchto zariadení. Svoje zručnosti vyšperkovali pod výtvarným vedením pani učiteľky Andrejky Ballónovej. Svoje veľdiela neskôr prezentovali v 4.B. Celkovo sa dá skonštatovať, že sa to celé vydarilo J.

     • 3.A Zelená doprava

      Žiaci III.A triedy sa 16.6.2022 vybrali v rámci využívania "Zelenej dopravy" na výlet vlakom do Hlohovca. Orientovanie sa na železničnej stanici, bezpečný prechod cez koľaje či zakúpenie lístkov vo vlaku zanechalo v deťoch priaznivý dojem. Vďaka svojim IKT zručnostiam dokázali prostredníctvom aplikácií sledovať trasu, vyhľadávať o danom meste zaujímavosti či zachytiť svoje zážitky očami skúseného fotografa. Osviežujúca zmrzlina a návšteva ihriska boli príjemným spestrením štvrtkového dopoludnia. Cestovanie vlakom budeme len odporúčať!

     • 4 - táci v Piešťanoch

      Vo štvrtok 9.júna sme navštívili mesto Piešťany. Prvou zastávkou bola Elektráreň Piešťany (pôvodne Elektrárňa Piešťany) , bývalá obecná dieselová elektráreň na Staničnej ulici.

      Rozdelili sme sa do skupín a spoločne - tímovo sme riešili rôzne úlohy, pritom sme sa dozvedeli aj veľa nového a zaujímavého. Vyrábali sme elektrinu, ktorá sa premenila na zvučnú hudbu z gramofóna, zisťovali spotrebu rôznych elektrospotrebičov, riešili interaktívny kvíz.

  • Partneri

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1744878
  • Jedálny lístok

   • Streda29. 06.
   • 5.051 Polievka kelová s párkom * (188/207/235)
    3.001 Chlieb k polievke (50/50/70)
    15.068 Špecle s lieskovo-orieškovou posýpkou (220/280/340)
    1.015 Mlieko polotučné (200/200/250)
   • Štvrtok30. 06.

  • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola Škultétyho ul.
   • zsskultetyho1.nr@gmail.com
   • moravcicka1@gmail.com
   • Základná škola pevná linka +421 0376518946 mobil: +421910 281 200 +421911 901 963 Školská jedáleň 0911 732 676
   • Škultétyho ul.1, Nitra Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje