Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Renáta Titková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Peniašková
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Zemanová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Srnková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Vašková
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Rebejová
2.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Babušíková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Lavrincová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Antalíková
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Záhorec Brotková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Zahoranová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Bégerová
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Adamec
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Preložníková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Kušnírová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Vatrálová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jančiarová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Topor
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Anna Ulianková
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Zaťková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šavelová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Dedičová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Chlapečková, PhD.

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.12.2018

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria