Navigácia

    Školský rok 2018/2019
 
 Šaliansky Maťko
 

5. ročník  2.kat.

1.miesto     

2.miesto              

3.miesto     

 

6.- 7. ročník  3.kat.

1.miesto       

2.miesto       

 

pripravovali:  Mgr.Preložníková, Mgr.Jančiarová,Mgr.Šavelová
 

 Hviezdoslavov Kubín                                               

Poézia:      2.- 4.ročník                                                     
1.miesto                                   

2.miesto         

3.miesto                                                                                              

 

Próza:        2.- 4.ročník 

1.miesto                   
2.miesto      

3.miesto     

 

pripravovali: Mgr.Lavrincová,Mgr.Zahoranová,Mgr.Záhorec Brotková,PaedDr.Srnková,

Mgr.Babušíková, Mgr.Adamec, Mgr.Bégerová, Mgr.Rebejová, Mgr.Vašková

 

Poézia:        5.- 6. ročník

1.miesto    

2.miesto    

3.miesto    

 

Próza:       5.- 6.ročník            

1.miesto   

2.miesto   

3.miesto

               

pripravovali:  Mgr.Preložníková,Mgr.Jančiarová,Mgr.Šavelová

 

Okresné kolo:

 
 
     iBobor - informatická súťaž              

Žiaci súťažili  v týchto kategóriách:

 • Drobci            3. ročník ZŠ
 • Bobríci           4.- 5. ročník ZŠ
 • Benjamíni       6.- 7. ročník ZŠ
 • Kadeti            8.- 9. ročník ZŠ

Rebríček najúspešnejších  žiakov :

3.ročník: R.P.Hudec, E.Halajová  3.A, F.Horváth, V.Póčiková 3.B,

L.Antalíková , S.Tomečka, S.Orešková 3.C

4.ročník: K.Chlapečková, A.Jančovič 4.A, L.Vatrálová, E.Palková, E.Vachalová, A.Giertl,      L.Drábeková, S.Majerčáková, L.Repárová 4.B,  S.Danko, V.Kozelová 4.C

V. Foldesi   5.A

J. Kadiš     8.A

Absolútni víťazi   S.Danko zo 4.C triedy a V.Foldesi z 5.A triedy  získali plný počet bodov vo svojej kategórii.

pripravovali: Mgr.Moravčíková, Mgr.Vatrálová


    Matematické súťaže

Pytagoriáda  3.- 4. ročník školské kolo -- žiakov

úspešní riešitelia

3.A    

3.B 

3.C   

4.A     

4.B

4.C

   

 

Pytagoriáda  5.- 8. ročník školské kolo -- žiakov

5.A    

5.B

5.C    

6.A     

6.B 

7.B 

8.A     

   

 

 

 

pripravovali: Mgr.Bégerová,Mgr.Lavrincová,Mgr.Antalíková,Mgr.Adamec,Mgr.Zahoranová, Mgr.Záhorec Brotková,PaedDr.Chlapečková PhD.,Mgr.Pileková,RNDr.Ulianková, Mgr.Vatrálová

 

 

 

 

Pytagoriáda  okresné kolo

úspešní riešitelia:

 

P3

P4  

P5   

  

 

 Matematická olympiáda    5. - 9. ročník

 

úspešní riešitelia: 

domáce kolo - 

 

 pripravovali: Mgr.Vatrálová, PaedDr.Chlapečková PhD., Mgr.Pileková, RNDr.Ulianková  

 

Matematický Klokan - celoslovenská súťaž       

zúčastnilo sa 

úspešní riešitelia:

1. stupeň  umiestnenie v rámci SR v ich kategóriách

 

 

2. stupeň umiestnenie v rámci SR v ich kategóriách

 

pripravovaliPaedDr.Titková,Mgr.Peniašková,Mgr.Zemanová,Mgr.Babušíková, Mgr.Vašková, Mgr.Rebejová, Mgr.Zahoranová,PaedDr.Srnková, Mgr.Bégerová, Mgr.Lavrincová, Mgr.Antalíková, Mgr.Adamec, Mgr.Vatrálová, PaedDr.Chlapečková PhD., Mgr.Pileková, RNDr.Ulianková  

                     

 

Komparo            

--- žiakov  8. a 9. ročníka  z matematiky

 

úspešnosť z matematiky          žiaci   8. A       

celoslovenská úspešnosť                    

 

 

Celoslovenské Testovanie 9 z matematiky  

 

-  zúčastnilo sa    žiakov

 

 

          úspešnosť        priemer v SR

 

pripravovali: Mgr.Pileková   

  

Celoslovenské Testovanie 5 z matematiky

-  zúčastnilo sa  -- žiakov

 

        úspešnosť        priemer v SR  

  

pripravovali:  Mgr.Vatrálová, RNDr.Ulianková

 

 

 

 

Spevácka súťaž POPTÓN Domino

1.miesto II.kategória  Natália Zemanová  7.A

špeciálna cena Nela Zemanová  5.A

 

Vianočná koleda
 

1.A     

1.B     

1.C     

2.A     

2.B     

2.C

2.D     

3.A     

3.B     

3.C     

4.A     

4.B

4.C      

Víťazi:

1.miesto   1.

1.miesto   2.

1.miesto   3.

1.miesto   4.

 

Športové súťaže        

                                                              

 

Miniliga Miroslava Stocha  

Školské športové súťaže  - okres Nitra 

ZŠ Škultétyho  60 bodov -   9.miesto v celkovom počte 54 škôl

Školské športové súťaže  - Nitriansky kraj

ZŠ Škultétyho  60 bodov - 60.miesto v celkovom počte 241 škôl                                                                                            

pripravovali: Mgr.Topor,Mgr.Zaťková,Mgr.Adamec

 

 

 

Olympiády

 

 

Olympiáda  slovenského jazyka a literatúry  

 

30 žiakov  9.A,B a 3 žiaci z 8.A

 

1.miesto  L. Bariak 9.B  

2.miesto  K. Klementíková 9.B 

3.miesto  F. Gurusi 9.B

4.miesto  O. Lidik  9.A

 

postup do okresného kola: L.Bariak

 

pripravovala: Mgr.Šavelová

  

 

     Olympiáda v anglickom jazyku  

školské kolo    
zúčastnilo sa -- súťažiacich 5. - 9. ročníka

Umiestnenie:

Kat. 1A:

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 
                

Kat. 1B:

1. miesto  
2. miesto  
3. miesto  

 

pripravovali: PaedDr.Meňhartová, Mgr.Kušnírová, Mgr.Konvičková, Mgr.Topor


     
Biologická olympiáda
 
pripravovala: Mgr.Melišíková
 
 

Dejepisná olympiáda 

   

školské kolo     

V kategórii C – 9. ročník              

V kategórii D – 8. ročník

V kategórii E – 7. ročník

V kategórii F – 6. ročník

 

pripravovala: Mgr.Jančiarová

 

 


   

Chemická olympiáda

pripravovala: PaedDr.Chlapečková, Phd.                

 

 

   
Fyzikálna olympiáda                  
 

 

pripravovala: RNDr.Ulianková  

 

                       

 

 

 

 

Geografická olympiáda

 

pripravovala: Mgr.Zaťková  

 

 

 

   Výtvarné súťaže                                                                  

 

Integráčik  1.A,B,C 2.A,B

Vesmír očami detí  1.A,B,C 2.A,B


    

       

    

Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž

VŠETKOVEDKO 2

 

VŠETKOVEDKO 3

 

VŠETKOVEDKO 4

 

 

Kontakt

 • Základná škola Škultétyho ul.
  Škultétyho ul.1, Nitra
 • Základná škola
  pevná linka +421 0376518946
  mobil: +421911 901 963
  Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria