Navigácia

  Organizácia školského roka 2018/2019              


Školský rok 2018/ 2019 sa začína 1. septembra 2018,
slávnostné otvorenie  školského roka / školské vyučovanie/  sa začína         3. septembra 2018 / pondelok / .

 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí  
31. januára 2019 / štvrtok /.
Druhý polrok sa začína  4. februára 2019 / pondelok /
a končí sa 28. júna 2019 / piatok /

 

 

 Prázdniny

 Posledný deň  vyučovania  pred začiatkom prázdnin

 Prázdniny   Začiatok vyučovania  po                 prázdninách              
 
  Jesenné
  29. október 2018 /pondelok/  31. október -
 2. november   2018

   5. november 2018 /pondelok/

 
  Vianočné
  21. december 2018 /piatok/

 23. december -   7. január  2019

   8. január  2019 /utorok/
 
  Polročné
   31. január  2019 /štvrtok/  1. február 2019    4. február 2019 /pondelok/

  Jarné
   22. február 2019 /piatok/  25. február -
 1
. marec 2019
   4. marec 2019 /pondelok/
    Veľkonočné

   17. apríl 2019 /streda/

 18. apríl -

 23. apríl 2019

  24. apríl 2019 /streda/

  Letné
   28. jún 2019 /piatok/  1. júl -
 31. august 2019

    2. september 2019

        /pondelok/

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria