Navigácia

 
 

ELITE   2013  

Občianske združenie   SAMSUNG   Galanta

 

Grantový  program  na podporu základných škôl v rámci Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Hlavným cieľom grantového programu ELITE je rozvoj inovatívnych metód vzdelávania na základných školách, vytváranie prostredia motivujúceho k rozvoju technických zručností žiakov, podpora talentovaných žiakov  a rozvoj zručností učiteľov pre vyučovanie prostredníctvom nových vzdelávacích metód.

Vďaka podpore sme získali na náš projekt s názvom Ako sme vyrábali planéty Slnečnej sústavy prostriedky na zakúpenie NB, fotoaparátu a kamery. 

Ďakujeme za pridelené finančné prostriedky občianskemu združenie Samsung Galanta.

Realizáciu projektu so žiakmi 4. A triedy a 6.A triedy si pozrite vo fotogalérii našej školy.

Iniciátorky projektu: p.uč. Moravčíková, Titková
 
 
 
 
Športom k novým priateľstvám - premiéra   25.10.2011
 
Iniciátorky projektu: p.uč.Titková, Moravčíková
 
                                                                        
 
 
Športom k novým priateľstvám - predpremiéra   19.10.2011
 
 
 
 
Malý policat

Projekt, ktorý je zameraný na

– prevenciu pôsobenia a poúčania rodičov – vodičov , ktorých deti sú žiakmi našej ZŠ.

Sú to rodičia, ktorí porušujú dopravnú značku pri vstupe do areálu našej školy.

 Hliadky malých policajtov

– žiaci z ročníkov 1. – 4. , ktorí budú dbať nato , ako sa dodržuje tento predpis.

Iniciátorky projektu: p.uč.Moravčíková, Srnková, Weissová
 
                                                                                                     
 
    
EKO trieda
Dňa 28. apríla 2006   bola slávnostne otvorená za prítomnosti p. primátora F. Víteka
a ostatných zástupcov, ktorí prispeli k jej vybudovaniu.  
EKO trieda pozostáva z drevených stolov, sedačiek pre žiakov,
pokusných políčok pre 7 tried a pieskoviska.  
  Iniciátorky projektu: p.uč.Bégerová, Kollárová, Titková  
 
Átrium
  Iniciátorky projektu: p.uč.Bégerová, Kollárová, Titková
 

 
  Dopraváčik
Hurá do jazdenia!
Dňa 20.10.2006 bolo slávnostne odovzdané za prítomnosti televízie Central, hostí z NKN,
fondu Bona Via a detí našej školy a družobnej škôlky do užívania minidopravné ihrisko pri budove našej ZŠ.
Deti si môžu zajazdiť na kolobežkách, prejsť trasu s autíčkami na ovládanie,
poznávať dopravné značky a dopravné prostriedky namaľované na stenách školy.
V roku 2007 sme dokúpili z prostriedkov Msú Nitra ďalšie kolobežky a bicykle.
  Iniciátorky projektu: p.uč.Moravčíková, Srnková, Weissová      
     
 
Malý záhradkár
 
Projekt je  zameraný na práce na políčkach, na ktorých si žiaci overujú
svoje vedomosti z oblasti záhradkárstva, sadenia, ošetrovania porastov.
Malí záhradkári  tu pracujú s ozajstným náradím ako veľkí záhradníci.
  Iniciátorky projektu: p.uč.Bégerová, Kollárová, Titková     

  
 

Čarovná čitáreň
Sadnite si na vankúše alebo  pohodlne  do kresla a môžte začať čítať.
V našej čarovnej knižnici si každý nájde nejakú zaujímavú knižku na čítanie,
ktorú si môže požičať aj domov. Každú stredu si ju príde vymeniť za inú.
Kto rád číta,určite príde každý týždeň. V knižnici sa konajú súťaže v recitácii,
hráme rôzne scénky, tancujeme, pozeráme rozprávky.
  Iniciátorky projektu: p.uč., Kollárová, Titková , Turbová 
 
 
Nové a moderné metódy a formy vyučovania skvalitňujú vyučovací proces v škole
 
Implementácia moderných vzdelávacích metód a prostriedkov                                          
  Iniciátorka projektu: p.uč. Pileková 
 
Učebňa dopravnej výchovy
Malý vodič, malý záchranár je názov učebne dopravnej výchovy.
V učebni si deti preverujú svoje vedomosti z oblasti dopravnej výchovy formou hry a zábavy.
Máme tu pexesá dopravné značky, dopravné koberce, dopravné prostriedky,
prenosné dopravné značky, autá na ovládanie, knižky, video, CD hru na počítač S Martinom na cestách.
V učebni sa učímeaj poskytovať prvú pomoc ako ozajstní záchranári.
  Iniciátorky projektu: p.uč.Moravčíková, Srnková, Weissová   

 Maľujeme svoju školu
Žiaci našej školy s pomocou p. učiteliek si skrášlili svoju školu rôznymi maľbami na stenách školy.
 
Iniciátorky projektu: p.uč. Srnková , Moravčíková
 

 
 

 
Deň komunitných nadácií
 
Asociácia Komunitných Nadácií Slovenska, ktorá vznikla v roku 2003, spoločne zorganizovala
Deň komunitných nadácií. Nitrianska komunitná nadácia, člen AKNS, pripravila pre občanov Nitry,
v piatok 16. mája 2008 od 13.00 do 17.00 zaujímavú prezentáciu najúspešnejších podporených projektov.
Na Svätoplukovom námestí “vyrástli“ stánky organizácií, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života v našom meste.
Svojou návštevou podporil oslavy Dňa komunitných nadácií aj primátor mesta Nitra Jozef Dvonč,
ktorý slávnostne otvoril atraktívne podujatie. Návštevníci mali možnosť vidieť prezentácie organizácií:
Materské centrum Klokanček, Tralaškola, Asociácia Divadelná Nitra, Súkromné konzervatórium,
Športový klub NSŠ Scorpioni Nitra, Arabeska, OZ LEUSTACH, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím, 44. Zbor Egrešov, ŠK modernej gymnastiky, I.NIMA, ZŠ Škultétyho, Folklórny súbor Fertuška,
Centrum Slniečko, Komunitné centrum a OZ STORM. Prezentácia bola sprevádzaná pestrým programom.
Vystúpenia boli rôznorodé. Na svoje si prišli detskí, ale aj dospelí diváci. Tento deň sa niesol v duchu
filantropie, proti čomu nenamietalo ani májové počasie.
Iniciátorky: p. učiteľky Bégerová, Kollárová, Moravčíková, Srnková, Titková, Turbová, Weissová
 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria