Navigácia

Operačný program Ľudské zdroje

 

Bez pomoci to nejde  

Kód ITMS:    OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-0, 312011I227

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške   83 619 €, ktorý dofinancuje z vlastných príjmov sumou      4 401 €.

Finančné prostriedky sú naviazané na vznik nových pracovných miest. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Projekt bude prebiehať :    02-2018 – 01-2021

 

 

 

Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dopytovo orientovaný projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

 

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria