Navigácia

GDPR - zodpovedná osoba

 

Podľa čl.37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Všeobecné nariadenie o ochrane údajov určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

 

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných ôdajov na

zodpovednaosoba@fanco.sk  alebo telefonicky 0948/ 481 668

 

Žiadosť_DO_na_uplatnenie_práv.docx

Informácie_pre_DO.docx

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria