Navigácia

Konzultačné hodiny pre rodičov a verejnosť

Vedenie školy        

pondelok, streda                           14,00 – 15,00   po osobnom alebo telefonickom dohovore 

 

Výchovný a kariérny poradca  Mgr. Zuzana Jančiarová  

utorok  7,30 8,00          štvrtok    13,30 – 14,00    alebo po osobnom alebo telefonickom dohovore 

zsskultetyho1.nr.janciarova@gmail.com  

 

Školský    psychológ                        Mgr. Michaela Olbertová     

Konzultačné hodiny pre učiteľov a žiakov:

utorok, streda, štvrtok od 7,30 – 12,00   

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

utorok a štvrtok od 13.30 – 14.30  po osobnom alebo telefonickom dohovore

 

Školský    špeciálny pedagóg      Mgr. Sylvia Krajčírová                    

 štvrtok  14,00 16,00  po  vzájomnej dohode

 

 Učitelia   1. - 9. roč.

 II.A       PaedDr. Zuzana Srnková

streda

13,00 – 13,30

 II.B       Mgr. Jana Krivušová

pondelok

13,00 – 13,30

 II.D       Mgr. Katarína Babušíková

štvrtok

13,00 – 13,30

 II.C       Mgr. Petra Rebejová

štvrtok

13,00 – 13,30

  I.A       PaedDr. Renáta Titková

utorok

13,00 – 14,00

  I.B       Mgr. Jana Peniašková

pondelok

13,00 – 14,00

  I.C       Mgr. Katarína Zemanová

streda

13,00 – 13,30

III.A       Mgr. Martina Lavrincová

pondelok

13,00 – 13,30

III.B       Mgr. Zuzana Antalíková

štvrtok

13,00 – 13,30

III.C       Mgr. Adriana Brotková

utorok

07,15 – 07,45

IV.A       Mgr. Lucia Zahoranová

streda

07,15 – 07,45

IV.B       Mgr. Soňa Bégerová

štvrtok

13,00 – 14,00

IV.C       Mgr. Milan Adamec

utorok

07,15 – 07,45

VI.A       Mgr. Zuzana Jančiarová

utorok

07,30 – 08,00

VI.B       Mgr. Ľuboš Topor

streda

13,00 – 14,00

VII.A      RNDr. Anna Ulianková

štvrtok

13,30 – 14,30

VII.B      Mgr. Dana Zaťková

piatok

07,15 – 08,00

VIII.A     Mgr. Beáta Šavelová

utorok

07,00 – 07,45

IX.A       Mgr. Silvia Dedičová

pondelok

13,30 – 14,00

IX.B       PaedDr. Katarína Chlapečková, PhD.

streda

13,00 – 13,30

V.A        Mgr. Eva Preložníková

pondelok

12,30 – 13,15

V.B        Mgr. Kristína Kušnírová

piatok

13,30 – 14,00

V.C        Mgr. Lenka Vatrálová

piatok

13,30 – 14,00

Mgr. Zlatica Pileková

streda

13,30 – 14,00

Mgr. Dominika Melišíková           

streda 

12,30 - 13,30

Mgr. Beáta Konvičková

piatok

13,00 - 14,00

                    

Termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred.

Nie je dovolené rušiť učiteľov počas výchovno – vzdelávacieho procesu.       

 

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria