Navigácia

Vážení rodičia žiakov 5., 8. a 9. ročníka !

Dovoľujem si Vám vypísať dôležité dátumy a postupy, ktoré sa týkajú odosielania prihlášok na stredné školy:

1. Zbieram informácie o predpokladanom štúdiu Vášho dieťaťa na SŠ / dostávate písomný formulár/

2. Spracovávam údaje do programu a odosielam do školského výpočtového strediska

3. Vytlačím prihlášku a odovzdám ju Vášmu dieťaťu, aby ste ju dali potvrdiť u lekára a podpísali ju – Vy/zákonný zástupca/ a Vaše dieťa/žiak/( pred potvrdením prihlášky si skontrolujte všetky údaje, hlavne adresu na, ktorú dostávate poštu! )

4. Potvrdenú a podpísanú prihlášku mi žiak obratom prinesie späť do školy

5. Prihlášky na SŠ odosielam hromadne ja – VP

6. Po prijatí dieťaťa na SŠ, príde zákonný zástupca aj s rozhodnutím o prijatí za mnou a ja mu vydám zápisný lístok, s ktorým pôjde dieťa zapísať na SŠ- vydávam iba 1 zápisný lístok/

Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál. Zápis  môže opätovne zrušiť ZZ a zapísať žiaka na inú SŠ ešte 2×/

7. Žiaci 9. ročníka, ktorí chcú študovať na školách s duálnym vzdelávaním, si musia najskôr zabezpečiť zmluvu so zamestnávateľom, ktorý spolupracuje s danou strednou školu, prípadne sa priamo informovať o postupe na danej strednej škole.

 

Aktuálne termíny:

 •  Do 28. 2. 2019 musia byť na SŠ prihlášky, ktoré vyžadujú preverenie schopností a zručností, čiže talentové skúšky / pedagogické, športové, umelecké školy a bilingválne gymnázia/, preto rodič doručí potvrdenú prihlášku späť do školy do 18. 2. 2019 !
 • /Ďalší týždeň sú jarné prázdniny/
 • Talentové skúšky budú od 25. marca do 12. apríla  2019 – presný termín zverejní každá škola sama!
 • Do začiatku apríla 2019 musí mať žiak 5. a 9. ročníka vybraté školy,  na ktoré sa hlási.
 • Od 1. 4. 2019 začnem  rozdávať prihlášky na SŠ pre 9. ročník a OG pre 5. ročník  a rodič postupuje ako v bodoch 3 – 5 !
 • Prihlášky treba doniesť do 10.4.2019 do školy mne, VP  a ja  prihlášky odošlem  na SŠ do 20. 4. 2019!
 • Po prijatí na SŠ platí postup ako v bode 6!
 • Termíny prijímacích pohovorov na SŠ:

       1. kolo :  1. termín: 13. 5. 2019

                      2. termín: 16. 5. 2019

       2. kolo :       18. 6. 2019

Celoslovenské Testovanie 5   bude  21. 11.  2018

Celoslovenské Testovanie 9   bude    3.   4.  2019

Jeho výsledky si stiahne až SŠ a bude brať do úvahy pri prijímacích pohovoroch.

V prípade akýchkoľvek otázok ma vyhľadajte v škole: 1. poschodie Mgr. Jančiarová

Konzultačné hodiny :          utorok:     7,30 –   8,00

                                               štvrtok:  13,30 – 14,00    alebo po dohode

Kontakt:                               zsskultetyho1.nr.janciarova@gmail.com

 

Kontakt

 • Základná škola Škultétyho ul.
  Škultétyho ul.1, Nitra
 • Základná škola
  pevná linka +421 0376518946
  mobil: +421911 901 963
  Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria