Navigácia

 

Plán podujatí  a činnosti 2018/19.pdf

Plán podujatí a činnosti  2017/18.pdf

MĎŠK  a  október 2017 v ČČ.pdf

 

Plán podujatí a činnosti  2016/17.pdf

Knižničný a výpožičný poriadok .pdf

Štatút školskej knižnice .pdf

Prezentácia - Školská knižnica .ppsx

Marec mesiac knihy.docx

Správa o činnosti škol. knižnice za škol. rok 2016/17 .pdf

Správa o činnosti škol. knižnice za škol. rok 2017/18 .pdf

 

Čarovná čitáreň

 má približne 1 600 knižných jednotiek. Knižničný fond tvorí:

odborná, náučná literatúra, krásna beletria, rozprávky, dobrodružné romány,

historické diela, encyklopédie, knihy o prírode, detektívky, knihy pre hobby a iné.

Knihy sú určené deťom mladšieho školského veku, dospievajúcej mládeži, ako aj pre dospelých. Vyše 650 kníh sme dostali darom od rodičov a sponzorov.

Aktivity a projekty v  školskej knižnici :

Čarovná čitáreň, Moderná knižnica, Od mamuta k počítaču, Výstava kuchárskych kníh, Medzinárodný deň knižníc,  divadelné predstavenia Guľko Bombuľko, Psíček a mačička, besedy so spisovateľkami, herečkou ...

 

Školská knižnica Čarovná čitáreň je sprístupnená všetkým žiakom školy a taktiež aj všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy.

Podujatia a akcie v školskej knižnici sú plánované realizovať mimo prevádzkových hodín školskej knižnice.

Prevádzková doba za účelom absenčných a prezenčných výpožičiek kníh:

UTOROK:        13:15  – 14:15

STREDA:         13:30  – 14:00

ŠTVRTOK:       13:15  – 14:15

Zodpovedné pracovníčky:

Mgr. Jana Peniašková, PaedDr. Renáta Titková, PaedDr. Zuzana Srnková

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria