Navigácia

 

 

SPRÁVA  o výchovno - vzdelávacej činnosti  za škol. rok 2017/2018

Správa o výchovno - vzdelávcej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za 2017/2018.pdf

 

SPRÁVA  o výchovno - vzdelávacej činnosti  za škol. rok 2016/2017

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za 2016/2017.pdf

 

Rozbor hospodárenia 2016

Rozbor hospodárenia 2016.pdf

 

SPRÁVA o výsledkoch a hospodárení za škol. rok 2015/2016

Správa o výsledkoch 2015/2016 ZŠ Škultétyho.pdf

Rozbor hospodárenia 2015

Rozbor hospodárenia 2015.pdf

 

SPRÁVA o výsledkoch a hospodárení  za škol. rok 2014/2015

Správa o výsledkoch  2014/2015 ZŠ Škultétyho.pdf

Rozbor hospodárenia 2014

Rozbor hospodárenia 2014.pdf

 

SPRÁVA o výsledkoch a hospodárení za škol. rok 2013/2014

Správa o výsledkoch 2013/2014 ZŠ Škultétyho.pdf

SPRÁVA o výsledkoch a hospodárení za škol. rok 2012/2013

Správa  o výsledkoch a hospodárení 2012/2013 ZŠ Škultétyho.pdf

 

Vzdelávanie a odmeňovanie

Vzdelávanie_a_odmeňovanie_pedagogických_zamestnancov002.pdf

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria