Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1.A1.B1.C
  2. ročník   2.A2.B2.C2.D
  3. ročník   3.A3.B3.C
  4. ročník   4.A4.B4.C
  5. ročník   5.A5.B5.C
  6. ročník   6.A6.B
  7. ročník   7.A7.B
  8. ročník   8.A
  9. ročník   9.A9.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria