Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Šavelová
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Antalíková
2    Simona Behinská
3    Renáta Cupciová
4    Alica Grznárová
5    Andrej Chňapek
7    Patrik Kašpar
8    Zorana Kováčiková
9    Dominika Látečková
10    Tamara Lauková
11    Laura Remiarová
12    Nikolas Ryšavý
14    Lea Tomečková
15    Martin Turček
16    Adam Vajda
17    Alžbeta Vajdová
18    Radek Vešeleny
19    Radoslav Zeleňák
21    Samuel Varga
23    Tamara Humayová

© aScAgenda 2016.0.979 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2016

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria