Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Lavrincová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Simona Antalíková základná škola 1. stupeň
2    Simona Behinská základná škola 1. stupeň
3    Renáta Cupciová základná škola 1. stupeň
4    Alica Grznárová základná škola 1. stupeň
5    Andrej Chňapek základná škola 1. stupeň
7    Patrik Kašpar základná škola 1. stupeň
8    Zorana Kováčiková základná škola 1. stupeň
9    Dominika Látečková základná škola 1. stupeň
10    Tamara Lauková základná škola 1. stupeň
11    Laura Remiarová základná škola 1. stupeň
12    Nicolas Ryšavý základná škola 1. stupeň
14    Lea Tomečková základná škola 1. stupeň
15    Martin Turček základná škola 1. stupeň
16    Adam Vajda základná škola 1. stupeň
17    Alžbeta Vajdová základná škola 1. stupeň
18    Radek Vešeleny základná škola 1. stupeň
19    Radoslav Zeleňák základná škola 1. stupeň
21    Samuel Varga základná škola 1. stupeň
22    Oliver Porubský základná škola 1. stupeň
23    Tamara Humayová základná škola 2. stupeň

© aScAgenda 2016.0.931 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.08.2015

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola +421 0376518946
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria