Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Lavrincová
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Antalíková
2    Simona Behinská
3    Renáta Cupciová
4    Alica Grznárová
5    Andrej Chňapek
7    Patrik Kašpar
8    Zorana Kováčiková
9    Dominika Látečková
10    Tamara Lauková
11    Laura Remiarová
12    Nicolas Ryšavý
14    Lea Tomečková
15    Martin Turček
16    Adam Vajda
17    Alžbeta Vajdová
18    Radek Vešeleny
19    Radoslav Zeleňák
21    Samuel Varga
22    Oliver Porubský

© aScAgenda 2015.0.892 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2014

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • +421 0376518946
    Školská jedáleň 77 32 676

Fotogaléria